Lista documentelor necesare în vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical

 

     In vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical plătite asiguraţilor salariaţi, conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii trebuie să depună la CAS Neamț următoarele documente justificative :

           Conform prevederilor art.40 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii vor depune cererile de restituire însoțite de documentele justificative în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr.158/2005, cu modificările și completările ulterioare, erau în drept să le solicite.
 

Model de notificare a angajaților cu privire la necesitate completării / modificării documentelor depuse în vederea recuperării.

 

Documente necesare conform:

- Ordinul comun al ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.15/2018

- Ordinul nr.1092/2020

Fișiere atașate

Anexa nr. 1 - Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii_lunilor ....doc Anexa nr. 7 - Adeverință angajator număr de zile de concediu medical angajat.doc Anexa nr. 10 - Cerere tip depusă pentru situațiile de la art.64 alin.10 din Norme.doc Anexa nr. 13 - Raspuns la solicitare.doc Anexa model Notificare angajatori rectificare Declarație.doc Anexa Ordin 1092(2020 - Modelul unic de certificat medical-2.doc