Cerere angajatori modificata conform Ordin 1166/15.04.2022


ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR

Anunț privind recuperarea sumelor aferente concediilor medicale, depuse de către angajatori prin cereri de restituire - care au fost respinse la plată de către CAS Neamt și care se află în termenul general de prescripție de 3 ani.

Avand in vedere modificarile legislative aparute cu privire la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate precizate in O.U.G . nr.74/30.06.2021 respectiv art.IV alin(1) ,(2) ,(3) cu aplicabilitate de la 01.08.2021 , va informam :

„ Angajatorii care au fost notificati respectiv prin transmiterea comunicarilor de respingere /amanare la plata a sumelor reprezentand indemnizatii pentru concedii medicale platite de angajatori asiguratilor si solicitate a fi recuperate din bugetul FNUASS, prin depunerea tuturor documentelor justificative in termenul legal : 90 de zile , calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite .

Precizari ,conform noilor modificari legislative :

Angajatorii care nu au depus pana la data intrarii in vigoare a prevederilor legale mentionate o noua cerere de restituire insotita de documentele justificative care sa indeplineasca cerintele de legalitate si conformitate si care sa confirme remedierea erorilor ,neconcordantelor inscrise in comunicare , termenul – limita de depunere este data de 31 decembrie 2021:

nr.telefon : 0233/230612 interior 131( persoana de contact: Brici Corneliu)

adresa de email : brici.corneliu@casnt.ro .

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022 , termenul de remediere a cauzelor de respingere si de depunere a cererilor de restituire insotite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicarii.

Sumele inscrise in cererile de restituire inregistrate la CAS Neamt , in afara termenelor prevazute la alin.(1) si (2) , se resping definitiv la plata si nu se deconteaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate .

 

Lista documentelor necesare în vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical

     In vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical plătite asiguraţilor salariaţi, conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii trebuie să depună la CAS Neamț următoarele documente justificative :

           Conform prevederilor art.40 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii vor depune cererile de restituire însoțite de documentele justificative în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr.158/2005, cu modificările și completările ulterioare, erau în drept să le solicite.
 

Model de notificare a angajaților cu privire la necesitate completării / modificării documentelor depuse în vederea recuperării.

 

Documente necesare conform:

- Ordinul comun al ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.15/2018

- Ordinul nr.1092/2020

 


ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR

 

Anunț privind recuperarea sumelor aferente concediilor medicale, depuse de către angajatori prin cereri de restituire - care au fost respinse la plată de către CAS Neamt și care se află în termenul general de prescripție de 3 ani.

 

 

 

Avand in vedere modificarile legislative aparute cu privire la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate precizate in O.U.G . nr.74/30.06.2021 respectiv art.IV alin(1) ,(2) ,(3) cu aplicabilitate de la 01.08.2021 , va informam :

 

„ Angajatorii care au fost notificati respectiv prin transmiterea comunicarilor de respingere /amanare la plata a sumelor reprezentand indemnizatii pentru concedii medicale platite de angajatori asiguratilor si solicitate a fi recuperate din bugetul FNUASS, prin depunerea tuturor documentelor justificative in termenul legal : 90 de zile , calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite .

 

Precizari ,conform noilor modificari legislative :

 

Angajatorii care nu au depus pana la data intrarii in vigoare a prevederilor legale mentionate o noua cerere de restituire insotita de documentele justificative care sa indeplineasca cerintele de legalitate si conformitate si care sa confirme remedierea erorilor ,neconcordantelor inscrise in comunicare , termenul – limita de depunere este data de 31 decembrie 2021:

 

nr.telefon : 0233/230612 interior 131( persoana de contact: Brici Corneliu)

adresa de email : brici.corneliu@casnt.ro .

 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022 , termenul de remediere a cauzelor de respingere si de depunere a cererilor de restituire insotite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicarii.

 

Sumele inscrise in cererile de restituire inregistrate la CAS Neamt , in afara termenelor prevazute la alin.(1) si (2) , se resping definitiv la plata si nu se deconteaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate .

 

Fișiere atașate

Anexa nr. 1 - Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii_lunilor ....doc Anexa nr. 7 - Adeverință angajator număr de zile de concediu medical angajat.doc Anexa nr. 13 - Raspuns la solicitare.doc Anexa model Notificare angajatori rectificare Declarație.doc Anexa Ordin 1092(2020 - Modelul unic de certificat medical-2.doc