Deblocarea cardurilor pentru asigurati se face numai de la furnizorii de servicii medicale sau de la casa de asigurari de sanatate.

Deblocarea carduri (cod eroare 15) / anularea mesajului card invalid (cod eroare 5)

Furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CAS Neamț, în situația în care constată că sunt carduri blocate – eroare 15 și carduri invalide – eroare 5 ale asiguraților ce aparțin CAS Neamț, în vederea rezolvării acestor situații, sunt rugați sa ne contacteze telefonic la numărul mentionat in secțiunea date contact - "Deblocare carduri & informații carduri".

http://www.casan.ro/casnt/page/date-de-contact.html

Pentru sesizări se vor comunica obligatoriu următoarele informații:
  • Datele de identificare ale furnizorului de servicii medicale care transmite sesizarea: nume furnizor, codul de identificare fiscală a furnizorului (CIF),
  • Datele cardului pentru care se face sesizarea: numele, cod asigurat (CID-ul), număr document (numărul cardului).
  • Codul de eroare: 15 (card blocat)  sau 5 (Stare card invalida pentru a executa operația in UM )

Menționăm că pentru cardurile blocate este necesar CID-ul (codul asiguratului), iar pentru cardurile invalide numărul cardului (număr document).

Pentru situațiile când asigurații aparțin altor case de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale se vor adresa acestora, similar, la telefoanele publicate pe site-urile caselor de asigurări de sănătate respective.

Furnizorii care folosesc semnătura digitala cu token Oberthur. Pentru a elimina mesajul Eroare verificare card activat (-64) trebuie sa aibă instalata minim versiunea Authentic Manager 4.5.4. Este recomandat sa contactați furnizorul semnăturii electronice pentru a va face update-ul la Authentic Manager.

Pentru situațiile de carduri invalide - eroare 5, după ce se finalizează procedura de către specialistul CAS, cardul devine operațional și poate fi folosit de către asigurat cu PIN-ul stabilit de acesta în momentul activării cardului.

Pentru situațiile de carduri blocate – eroare 15, după ce se finalizează procedura de deblocare de către specialistul CAS, pentru ca acest card să devină operațional, furnizorul de servicii medicale va trebui să parcurgă următorii pași (Procedura deblocare card cu resetare PIN – Furnizor):

Pasul 1. Se pornește aplicația SIUI (dacă nu este pornită), aplicația trebuie să fie conectată ONLINE la serverul CEAS

Pasul 2. Se introduce cardul în cititor

Pasul 3. Se tastează PIN-ul - 1111 - (se poate tasta orice grup de 4 cifre inclusiv 0000)  - Apare mesajul „Card blocat”

Pasul 4. Se deschide fereastra Pacienți din meniul Fișier și se va apăsa pe butonul Resetează PIN  -  Terminalul va solicita să introduceți PIN-ul de RESET

Pasul 5. Se tastează PIN-ul de RESET 0000 (4 de zero) - PIN-ul cardului este acum 0000.

Cardul este DEBLOCAT și are PIN-ul 0000

Pasul 6. Schimbarea PIN-ului de RESET 0000 cu PIN-ul dorit de titularul cardului se efectuează prin apăsarea butonului  Schimbă PIN

Pasul 7.  Se va tasta  PIN-ul actual al cardului, adică: 0000 și apoi se va apăsa tasta de accept

Pasul 8. Terminalul va solicita PIN nou, se va tasat  PIN-ul dorit de titularul cardului și apoi se va apăsa tasta de accept.

Pasul 9. Terminalul va solicita reconfirmarea PIN nou, se va tasta PIN-ul introdus la pasul 8 si se va apăsa tasta de accept, terminalul va afișa un mesaj prin care se confirmă că PIN-ul a fost schimbat cu succes

Cardul este DEBLOCAT și are PIN-ul ales de titular la Pasul 8

Menționăm că pentru situațiile în care asigurații dețin un card care a fost activat, dar au uitat PIN-ul, procedura este de a se tasta 5 PIN-uri, după care, dacă nu s-a reușit identificarea, cardul devine automat blocat și trebuie executată procedura menționată mai sus (Telefon sau e-mail CAS, CID, după deblocare pași 1-9)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru erorile care nu au putut fi remediate telefonic, titularul cardului sau persoana împuternicită de acesta se va prezenta cu cardul de asigurat şi actul de identitate la sediul CAS Neamț