Documente necesare pentru decontarea sumelor reprezentând indemnizaţiile plătite asiguraţilor din FNUASS

 

1. adresa de solicitare (anexa 2 - pentru cereri de solicitare dupa data de 01.01.2011)

2. *situaţia defalcată pe luni la adresa de solicitare

3. declaraţiile 112 depuse şi înregistrate la ANAF (centralizator şi confirmarea că nu există erori de validare ) cuprinzând secţiunile C2(anexa 1.1) şi D(anexa 1.2) pentru luna de încasare.

4. certificatul medical (exemplarul 2 - de culoare roz ), precum şi copie conform cu originalul după certificatul medical iniţial

5. nota de calcul cu stabilirea bazei de calcul

6. centralizator concedii medicale

7. extras de cont

8. certificat fiscal

9. dosar de încopciat cu şina

TOATE COPIILE VOR FI ŞTAMPILATE ŞI SEMNATE CONFORM CU ORIGINALUL

*Nota:se completează numai în situaţia în care există cel puţin 2 luni pentru care se solicită recuperarea sumelor