ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMŢ