Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este alcătuit din 9 membri, după cum urmează:


a) director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ:
- d-na. Atomulesei Marieana, membru de drept al Consiliului de Administraţie şi preşedintele acestuia;
b) reprezentant al Instituţiei Prefectului Neamţ :
- d-na. Hopșa Eliza Iuliana desemnat ca membru prin împuternicirea Instituţiei Prefectului Neamţ nr. 1049//23.01.2020;
c) reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ:
-dl. Afloarei Mihai desemnat ca membru prin hotărârea Consiliului Județean Neamţ nr. 233/30.08.2017;
d) 1 reprezentant al confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, desemnat prin consens:
- d-na. Magda Tatiana Rusu, desemnată prin Adresa Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România nr. 785/03.07.2019;
e) 3 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens:
- dl. Ionel Hociung, desemnat ca membru prin Decizia Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România nr. 257/08.08.2019;
- dl. Niculae Gherasim, desemnat ca membru prin Împuternicirea Blocului Naţional Sindical nr. 119/28.02.2019;
- dl. Radu Dănuţ , desemnat că membru prin Împuternicirea Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa nr. 147/19.04.2019;
f) 2 reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ:
- d-na Marcela Putilă, desemnată ca membru prin Împuternicirea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ nr. 7/15.07.2016;
- d-na Florica Trandafira Cernat, desemnată ca membru prin Împuternicirea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a Judeţului Neamţ nr. 6/13.06.2016.