Stimată doamnă, stimate domn ,

 

Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este o instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, cu buget propriu, aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al cărei scop este garantarea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de baza, în limita bugetului alocat.

 

 

Asigurarile sociale de sănătate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătăţii prin care oferim protectie pentru risc de îmbolnăvire, în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile legale, în conditiile utilizarii eficiente a Fondului naţional unic de asigurari sociale de sanatate. Solidaritatea şi subsidiaritatea sunt principiile fundamentale ale asigurarilor sociale de sanatate, astfel oricare dintre noi poate fi în acelasi timp şi plătitor al contributiilor la sanatate, cât şi beneficiar al serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.

 

 

Suntem hotarâti ca, printr-o colaborare cât mai eficienta cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, să contribuim la menţinerea sănătăţii acelora pe care îi reprezentăm. Astfel, ne propunem să vă influentăm viaţa într-un mod pozitiv, prin oferirea unui pachet de servicii medicale de calitate, reglementat de Legea 95/2006, prin care se aplică reforma în domeniul sănătăţii.

 

 

Pentru îmbunatatirea continuă a întregii noastre activităti, ne bazăm pe implicarea tuturor funcţionarilor din cadrul instituţiei noastre, constienţi şi responsabili de satisfacerea nevoilor asiguraţilor, cei ale caror drepturi le aparăm. Mai mult decât atât, ne luam angajamentul că vom fi receptivi la toate propunerile dumneavoastră, atâta timp cât acestea vor contribui la cresterea gradului de satisfacţie faţă de serviciile medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale de care beneficiaţi.