Persoanelor care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, li se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni.

Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se eliberează la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri (care poate fi vizualizată/descarcată în josul paginii) adresată casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă și a copiei după actul de identitate.

Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit. În situaţia în care cardul naţional a fost returnat casei de asigurări de sănătate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt în declaraţia pe propria răspundere.

Solicitările se depun la serviciul de specialitate din cadrul CAS Neamț.

ADEVERINȚELE DE ÎNLOCUIRE A CARDULUI SE ELIBEREAZĂ NUMAI ASIGURAȚILOR ALE CĂROR CARDURI AU FOST TIPĂRITE PENTRU CASNT.

Documentele pot fi transmise și prin serviciile poștale.

În situația în care solicitantul nu se poate prezenta personal la CASNT în vederea obținerii adeverinței înlocuitoare, poate fi reprezentat de o terță persoană pe bază de împuternicire notarială.

Eliberarea cardului duplicat


 

Cerere refuz card national