Deconturile sunt publicate în "Informații pentru Furnizori", "Furnizori de servicii medicale", în fiecare tip de furnizor, la articolele "Deconturi lunare".