Prescripția medicală –Recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor, dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, eliberată de un medic prescriptor în limita competențelor acestuia, trebuie să fie întocmită cu respectarea modelului prevăzut în Odinul MS/CNAS nr.1068/627/2021 și trebuie să conțină în mod obligatoriu toate informațiile solicitate de respectivul formular, în special cele referitoare la:

Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Denumire document DOC PDF
modelul de cerere pentru acordarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor, dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale (aprobat prin Decizia Directorului General al CAS Neamț nr.165/01.07.2021 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu), anexat alăturat DOC PDF
modelul unic de decizie de aprobare pentru procurarea / închirierea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv prevăzut în Anexa nr.39A, 39B şi 39C la Ordinul MS/CNAS nr. 1062/627/2021, anexat alăturat DOC PDF
Condițiile acordării pachetului de bază pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu PDF