Nr.crt. Denumirea formularului în format DOC Denumirea formularului în format PDF
1. Cerere pentru aprobarea eliberării de dispozitive medicale Cerere pentru aprobarea eliberării de dispozitive medicale
2. Recomandare privind eliberarea dispozitivelor medicale Recomandare privind eliberarea dispozitivelor medicale

            Condițiile acordării pachetului de bază pentru dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu