Vă prezentăm elementele de noutate aplicabile începând cu data de 11 ianuarie 2021, în vederea asigurării accesului resortisanților britanici, la serviciile medicale devenite necesare pe perioada șederii în Romania:

Cele 4 modele de carduri care sunt în prezent valabile pentru accesarea serviciilor medicale devenite necesare pe teritoriul României de către asigurații britanici, sunt:

1. GHIC – Cardul Global de Asigurări de Sănătate emis de UK, care va înlocui actualul Card European de Asigurări de Sănătate (EHIC) emis de UK pentru solicitările noi sau pentru reînnoirea cardului expirat. Acesta se emite începând cu data de 11 ianuarie 2021 și este valabil în statele membre UE în temeiul Protocolului.

2. CRA EHIC, Cardul European de Asigurări de Sănătate ”Drepturile cetățenilor”, valabil pentru asigurații britanici beneficiari ai Acordului de retragere UK din UE, în toate statele membre UE/ SEE și Confederația Elvețiană.

3. CRA EHIC pentru studenți, acesta include textul specific țării unde persoana studiază, în codul PIN și este valabil în toate statele membre UE în temeiul Protocolului.

4. EHIC modelul vechi, emise de UK și care vor cotinua să fie valabile până la expirarea lor, în toate statele membre UE, în temeiul Protocolului.

 

Anexăm nota comunicată de Ambasada Marii Britanii de la București, tradusă de Direcția Acorduri Internaționale, CNAS.

PDF