Vă aducem la cunoștință măsurile intreprinse de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) și compania Janssen-Cilag International N.V. pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății referitor la medicamentele Prazista (Darunavir), Rezolsta (Darunavir/ Cobicistat) și Symtuza (Darunavir/ Cobicistat/ Emtricitabina/ Tenofovir alafenamidă) cu privire la riscul crescut de eșec teraputic și riscul crescut de transmitere a infecției cu HIV de la mamă la copil, din cauza expunerii reduse la Darunavir și Cobicistat în timpul trimestrelor doi și trei de sarcină.

 

     În anexă la prezenta vă comunicăm documentul “Darunavir/ Cobicistat: riscul crescut de eșec teraputic și riscul crescut de transmitere a infecției cu HIV de la mamă la copil, din cauza expunerii reduse la Darunavir și Cobicistat în timpul trimestrelor doi și trei de sarcină”.

 

Fișiere atașate

4195.pdf