În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost-volum/ cost-volum-rezultat, vă aducem la cunoștință că în urma apariției HG nr. 1045/ 2020 privind modificarea și completarea HG nr. 720/ 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, ce intră în vigoare la data de 01. 01. 2021. respectiv 01. 02. 2021, pentru eliminarea adnotării specifice contractelor cost-volum pentru DCI Criozotinibum și DCI Cerliponaza alfa, vă transmitem anexat situația actualizată a contractelor Cost-Volum și Cost-Volum Rezultat încheiate între CNAS și DAFF/ reprezentanții legali ai acestora, pentru medicamentele ce fac obiectul acestora, inclusiv pentru cele 12 DCI-uri incluse condiționat în Lista prin HG nr. 1045/ 2002 cu intrare în vigoare la data de 01. 01. 2021.

 

Fișiere atașate

4956.pdf