În urma publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului MS/ CNAS nr. 140/ 127/ 2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008  pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, vă aducem la cunoștință că pe site-ul CNAS în secțiunea ”Informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice” au fost postate protocoalele aprobate prin ordinul MS/ CNAS nr. 140/ 127/ 2021.

   Atragem atenția că medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

 

PDF