În domeniul asigurărilor de sănătate, la nivelul asistenței medicale primare, persoanele asigurate beneficiază de serviciile medicale și profilactive din pachetul de servicii de bază.

În cadrul consultațiilor preventive asigurații pot beneficia anual/ o dată la 3 ani, după caz, de recomandare de investigații paraclinice – analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultațiile preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigații.

Biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenției. Formularul utilizat pentru recomandarea investigațiilor paraclinice este cel prevăzut în Anexa nr. 1- f ”Bilet de trimitere pentru investigații paraclinice – analize de laborator recomandate de medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază” la Ordinul MS/ CNAS nr. 868/ 542/ 2011.

Facem precizarea că pe biletul de trimitere pentru analize de laborator eliberat de medicul de familie, în cadrul consultațiilor preventive se pot recomanda doar analizele de laborator ce pot fi recomandate pentru prevenție nominalizate în Anexa nr. 1 la Ordinul MS/ CNAS nr. 1068/ 627/ 2021.

Referitor la analizele medicale de laborator ce pot fi recomandate de medicii de familie în cadrul consultațiilor de prevenție, facem precizarea că furnizorul de analize de laborator poate efectua, fără recomandarea medicului de familie, examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialiști cu studii superioare nemedicale care au specialitatea în hematologie), în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situația în care VDRL, sau RPR, este pozitiv.