Vă informăm cu privire la faptul că, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.137 din 28.12.2021 a fost completată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului imlicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu un nou capitol referitor la efectuarea activităţii de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, de către medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Astfel, noul articol (art.13) din O.U.G. nr.3/2021 va avea următorul cuprins:

 

"ART. 13


(1)   Începând cu data de 1 ianuarie 2022, efectuarea activităţii de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 se face de către medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în condiţiile stabilite la alin. (9), prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 10 zile de la data mai sus menţionată.

(2)   Activitatea de testare prevăzută la alin. (1) se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanenţă, de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, precum şi de către medicii fără liste proprii, angajaţi în cadrul cabinetelor medicale individuale, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară.

(3)   Medicii de familie achiziţionează numai testele rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, şi păstrează documentele care dovedesc achiziţionarea acestora, în vederea verificării de către structurile de control.

(4)   Pentru activitatea de testare realizată, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 lei/persoană şi cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecţie necesare testării şi se decontează de la data încheierii contractului prevăzut la alin. (1). Medicul de familie nu percepe sume suplimentare de la persoanele pentru care acordă serviciul de testare.

(5)   Activitatea de testare prevăzută la alin. (1) se realizează în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în afara acestuia sau în cadrul programului de activitate din centrele de permanenţă.

(6)   De activităţile prevăzute la alin. (1) beneficiază toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile la testare, precum şi persoanele eligibile la testare care nu au un medic de familie sau care sunt înscrise pe lista altui medic de familie, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări succesive.

(7)   Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile prevăzute la alin. (1) se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

(8)   Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, care se publică la adresa www.insp.gov.ro şi se actualizează periodic.

(9)   Modelul de contract, documentele în baza cărora se încheie contractul, condiţiile de raportare şi validare a activităţilor realizate şi modalitatea de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prevăzut la alin. (1).

(10)   Activitatea de testare desfăşurată de către medicii de familie se finanţează prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(11)   Medicii de familie care realizează testarea în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară au obligaţia raportării rezultatelor în aplicaţia Corona Forms, imediat după efectuarea testării, nu mai târziu de ora 24,00 a zilei în care s-a acordat serviciul.

(12)   În vederea realizării decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de testare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţie, lunar, datele privind activitatea desfăşurată şi raportată în aplicaţia Corona Forms de către medicii de familie.

(13)   În vederea raportării activităţii prevăzute la alin. (1), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia medicilor de familie datele necesare autentificării în aplicaţia Corona Forms."