Având în vedere prezenţa la sediul CAS Neamţ a unui număr mare de persoane (pacienţi cărora furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Neamţ le-au solicitat adeverinţe de asigurat), ATRAGEM ATENŢIA CU PRIVIRE LA NECESITATEA RESPECTĂRII URMĂTOARELOR ASPECTE:

 

1. În cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, APARE NEASIGURATĂ ÎN SISTEM - urmare accesării electronice a verificării calităţii de asigurat (conform dispozițiilor art. 7 (1) lit. d) și art. 9 din Ordinul CNAS nr. 1549/ 2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat), aceasta se va prezenta la CAS Neamţ pentru rezolvarea calităţii de asigurat.

 

2. Serviciile medicale, medicamentele, îngrijirile la domiciliu şi dispozitivele medicale, vor fi acordate tuturor persoanelor care apar asigurate în sistem, chiar dacă nu au cardul naţional de asigurări sociale de sănătate emis.

 

Adeverinţe de asigurat se eliberează doar în următoarele cazuri (conform dispozițiilor art. 7 (1) lit. d) din Ordinul CNAS nr. 1549/ 2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat):

a) pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;

b) pentru înlocuirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat.

 

În concluzie, furnizorii de servicii medicale medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Neamţ vor solicita pacienţilor prezentarea la sediul CAS Neamţ doar în situaţia în care aceştia apar neasiguraţi în sistem (pentru rezolvarea calităţii de asigurat).