Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

Legatura catre document

1.

Ordinul ministrului sănătății nr. 345/2023 privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.326/2022 pentru organizarea şi desfăşurarea unei acţiuni de depistare activă a tuberculozei în judeţe cu risc crescut

141/2023

Format PDF

2.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 91/2023 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

157/2023

Format PDF

3.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 104/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

157/2023

Format PDF

4.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 97/2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

158/2023

Format PDF