ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR CAS NEAMŢ CARE SOLICITĂ UN CARD EUROPEAN DE SANĂTATE/CERTIFICAT PROVIZORIU DE ÎNLOCUIRE A CARDULUI EUROPEAN :

CEREREA SI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SOLICITAREA CARDULUI EUROPEAN /CERTIFICATULUI PROVIZORIU SE VOR TRANSMITE FOLOSIND WEBSITEUL :

 

www.cardeuropean.ro

 

VĂ RUGĂM SA PARCURGETI URMĂTORII PASI :

- DEPUNERE CERERE → INREGISTRARE/LOGARE

in acest spatiu veti depune urmatoarele documente (scanate ) :

- cerere (tip)

- act identitate (CI/BI/certificat nastere , dupa caz )

- dovada asigurat (adeverinta salariat /adeverinta elev/student/cupon de pensie/copie carnet somaj sau alte documente justificative conform Ordinului CNAS nr.1549/2018

 

 

Adresa de email la care puteti trimite documentele este : card.european@casnt.ro

 

 

ATENŢIE !

In vederea rezolvarii cu promptiudine a cererilor transmise, vặ sugeram sa incarcati toate documentele necesare;

Lipsa unui document atrage de la sine refuzul cererii dvs.

 

 

 

In situatia in care asiguratul nu detine o adresa de email,poate depune documentele la sediul CAS NEAMT.

 

www.cardeuropean.ro

www.casnt.ro