Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nederminata a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul compartimentului Tehnologia Informatiei

14.06.2024 – proba scrisa

 

 

Nr. crt.

Cod candidat

 

Funcţia publică solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului

1.

DG/7445

Consilier clasa I grad profesional superior

ADMIS

 

2.

DG/7579

Consilier clasa I grad profesional superior

ADMIS

 

 

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la selectia dosarelor pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. VII din OUG 121/2023, care se depune la Registratura Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Neamt.

 

Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor vor sustine proba scrisa in data de 14.06.2024, ora 12,00 la sediul Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Neamt din Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu, nr.4B.

 

Afisat azi, 06.06.2024, ora 16:00, la sediul si pe pagina de Internet a institutiei la rubrica "Posturi vacante".